Địa chỉ

Văn phòng tại Hà Nội

43 Nguyễn Trường Tộ, Phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội


Email: biotrade.vietnam22@gmail.com
Phone: 0902.944.285