Biotrade - Facts & figures

Hơn

29 năm

hình thành và phát triển

25 Quốc gia

Xuất hiện tại 25 Quốc gia trên thế giới

5 Bằng sáng chế

Được cấp 5 bằng sáng chế

We keep our promises

We change lives

CHUYÊN GIA TIN DÙNG